BENGKEL DAN KURSUS

BENGKEL DAN KURSUS

 1. Fasilitator Kursus Seni Khat Zon Utara 2006 Di Emrald Putri Hotel, Anjuran Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral
 2. Fasilitator Kursus Seni Khat Zon Sabah dan Sarawak 2006 Di Dynasti Hotel,Miri Sarawak, Anjuran Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral
 3. Pensyarah Sambilan Kursus Pendek Seni Khat di Kolej Komuniti Arau
 4. Fasilitator Kursus Seni Khat Tengah 2007 Di Goldcorse Hotel, Klang , Anjuran Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral
 5. Fasilitator Kursus Seni Khat Zon Sabah, Sarawak dan Labuan 2007 di Dynasty Tang Hotel Kota Kinabalu, Anjuran Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral
 6. Fasilitator Kursus Seni Khat Zon Utara 2007 Putra Palace Kangar, Anjuran Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral
 7. Penceramah Bengkel Seni Khat Negeri Pulau Pinang di Perpustakaan awam seberang jaya, anjuran Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, Negeri Pulau Pinang 2008
 8. Penceramah Kursus Kejurulatihan seni Khat siri 1, di Bayu Beach Resort Port dickson, Anjuran Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia 2008
 9. Penceramah Kursus Kejurulatihan seni Khat siri 2, di Empress Hotel, Sepang, Anjuran Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia
 10. Fasilitator Kursus Khat Thuluth Pulau Pinang 2008, di BTP Kepala Batas Anjuran Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU DAN CD

 1. Kursus Khat Nasakh Dan Riq'ah 2006, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia
 2. Kursus Khat Nasakh Dan Riq'ah 2007, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia
 3. CD Panduan Penulisan Khat Riq'ah Dan Nasakh Edisi 2007 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia
 4. Pengenalann Ilmu Seni Khat (sejarah-Tokoh-Jenis-jenis Khat) Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia

Search site

© 2008 All rights reserved.